Семь

1995 США

Рай и ад

1963 Япония

Отступники

2006 США, Гонконг

Охота

2012 Дания, Швеция

Лабиринт Фавна

2006 Испания, Мексика, США

Бэтмен: Начало

2005 США, Великобритания